Grundläggande brandutbildning

Tillbaka

Grundläggande brandutbildning (Svenska)

Information: Grundkurs för samtliga anställda (990 kr/person)


Beskrivning

Grundläggande brandutbildning

Kursen berör följande:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Hur det systematiska brandskyddsarbetet organiseras
  • Vanliga brandrisker och hur de kan förebyggas, hanteras och begränsas
  • Organisation för utrymning
  • Brandskyddsorganisationens uppgift
  • Beskrivning av brandskyddsutrustning
  • Mänskliga beteenden vid utrymning
  • Praktik med handbrandsläckare
 

Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
Datum ej fastställda ännu. Skicka gärna intresseanmälan.

För mer information

Information: Grundkurs för samtliga anställda (990 kr/person)

Ledare: Från Anticimex

Tid och plats: 2019-05-06 klockan 1300-1700 sal E413

Sista anmälningsdag: 2019-04-29