Utrymningsledarutbildning

Tillbaka
Kurs för utrymningsledare (990 kr/person)

Beskrivning

Kursen berör följande:

 • Organisation
 • Funktionerna i organisationen
 • Vilket ansvar vilar på verksamheten – lagkrav
 • Utrymningsproblematik
 • Hotbilder
 • Utrymningsprocessen
 • Människans beteende vid fara
 • Tekniskt brandskydd
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsplan och vägledande markering
 • Brandförlopp
 • Tidsfaktor
 • SBA, Systematiskt brandskyddsarbete
 • Praktisk släckövning

Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
Datum ej fastställda ännu. Skicka gärna intresseanmälan.

För mer information

Information: Kurs för utrymningsledare (990 kr/person)

Ledare: Från Anticimex

Tid och plats: 2019-05-15 klockan 0800-1200 sal F397

Sista anmälningsdag:2019-05-07