Utrymningsledarutbildning

Tillbaka
Kurs för utrymningsledare, svenska.

Beskrivning


Innehåll i kursen:


 • Organisation

 • Funktionerna i organisationen

 • Vilket ansvar vilar på verksamheten – lagkrav

 • Utrymningsproblematik

 • Hotbilder

 • Utrymningsprocessen

 • Människans beteende vid fara

 • Tekniskt brandskydd

 • Brand- och utrymningslarm

 • Utrymningsplan och vägledande markering

 • Brandförlopp

 • Tidsfaktor

 • SBA, Systematiskt brandskyddsarbete

 • Praktisk släckövningLokal:
Södra husen E413

Kurstid: 3 timmar

Anmälan: Minst 10 personer per kurs och Högst 25 personer per kurs.

Kostnad: 990 kr per person


Avbokningsregler:
 • Du kan avboka din brandkurs två veckor före kursstart utan att bli debiterad för kursen.

 • Kursdeltagare som fått förhinder kan ersättas av annan arbetstagare inom Institutionen utan extra debitering.

 • Vid avbokning kortare tid än två veckor före kursstart debiteras Institutionen för kursdeltagaren.Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
2020-09-1609:00-12:00

För mer information


Thomas Markdalen, thomas.markdalen@su.se.