Brandskyddsansvarig

Tillbaka
Kurs för brandskyddsansvariga, ofta synonymt med prefekt (990 kr/person)

Beskrivning

Kursen berör följande:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Bakgrunden till rollen som brandskyddsansvarig
  • Hur du kommer igång med brandskyddsarbetet
  • Hur man genomför systematiskt brandskyddsarbete
  • Vilka ansvarsområden brandskyddsansvarig kan få
  • Samverkan med brandskyddskontrollanter
  • Dokumentation

Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
Datum ej fastställda ännu. Skicka gärna intresseanmälan.

För mer information

Information: Kurs för brandskyddsansvariga, ofta synonymt med prefekt (990 kr/person)

Ledare: Från Anticimex

Tid och plats: 2019-05-20 klockan 0800-1200 sal F397

Sista anmälningsdag: 2019-05-13