Brandskyddskontrollant

Tillbaka
Kurs för brandskyddskontrollanter, svenska

Beskrivning


Innehåll i kursen:

  • Brandskyddskontrollanter ska, utöver kunskaper om verksamhetens systematiska brandskyddsarbete

  • Ha kunskap om vad som ska kontrolleras och hur.

  • Brandskyddskontrollanter ska därför ges specifik utbildning med avseende på kontrollmetoder.


Kurstid: kl 09:00-12:00. 2,5 timmar föreläsning och 0,5 timmar praktisk övning.

Lokal: Södra husen D215

Anmälan: Minst 10 personer per kurs och högst 25 personer per kurs.

Kostnad: 990 kr per person


Avbokningsregler:
  • Du kan avboka din brandkurs två veckor före kursstart utan att bli debiterad för kursen.

  • Kursdeltagare som fått förhinder kan ersättas av annan arbetstagare inom Institutionen utan extra debitering.

  • Vid avbokning kortare tid än två veckor före kursstart debiteras Institutionen för kursdeltagaren.
Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
2020-09-1509:00-12:00

För mer information

Thomas Markdalen, thomas.markdalen@su.se.