Evacuation leaders

Tillbaka
Course for evacuation leaders (990 SEK/person)

Beskrivning

English version

Kursen berör följande:

 • Organisation
 • Funktionerna i organisationen
 • Vilket ansvar vilar på verksamheten – lagkrav
 • Utrymningsproblematik
 • Hotbilder
 • Utrymningsprocessen
 • Människans beteende vid fara
 • Tekniskt brandskydd
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsplan och vägledande markering
 • Brandförlopp
 • Tidsfaktor
 • SBA, Systematiskt brandskyddsarbete
 • Praktisk släckövning


Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
Datum ej fastställda ännu. Skicka gärna intresseanmälan.

För mer information

Information: Course for evacuation leaders (990 SEK/person)

Ledare: Från Anticimex

Tid och plats: 2019-05-17 klockan 1300-1700 sal F307

Sista anmälningsdag: 2019-05-09