Utrymningsledare

Tillbaka
I den här kursen får du veta hur du slutför evakuering vid brand.

Utbildningen kommer att hållas i Zoom.

Beskrivning

Välkommen att anmäla dig till Brandskyddsutbildningen 2022.
Blir det några förändringar av positiva meniga från Folkhälsomyndigheten kommer vi att köra utbildningarna i SU-lokaler i vår. De delar av utbildningen som behöver tränas på plats, såsom övningen att släcka mindre bränder som ingår i den grundläggande brandskyddsutbildningen och utrymningsledarutbildningen, får göras när Folkhälsomyndigheten tillåter en större sammankomst av personer som kan träna i grupp. Till hösten kommer vi förhoppningsvis att kunna köra en/flera praktiska släckningsövningar för de som inte fått det på brandskyddsutbildningen.


Anmälan: Minst 10 personer per kurs och max 25 personer per kurs.
Kostnad: 990 kr per person
 

Innehåll i kursen:

 • Organisation
 • Funktionerna i organisationen
 • Vilket ansvar vilar på verksamheten – lagkrav
 • Utrymningsproblematik
 • Hotbilder
 • Utrymningsprocessen
 • Människans beteende vid fara
 • Tekniskt brandskydd
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsplan och vägledande markering
 • Brandförlopp
 • Tidsfaktor
 • SBA, Systematiskt brandskyddsarbete
 • Praktisk släckövning


  Avbokningsregler:
 • Du kan avboka din brandkurs två veckor före kursstart utan att bli debiterad för kursen.

 • Kursdeltagare som fått förhinder kan ersättas av annan arbetstagare inom Institutionen utan extra debitering.

 • Vid avbokning kortare tid än två veckor före kursstart debiteras Institutionen för kursdeltagaren.


Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
Datum ej fastställda ännu. Skicka gärna intresseanmälan.

För mer information

Thomas Markdalen, thomas.markdalen@su.se.