Evacuation leader

Tillbaka
In this course you will get to know how to complete evacuation in case of fire.

Beskrivning


English version 

Kursen berör följande:

 • Organisation
 • Funktionerna i organisationen
 • Vilket ansvar vilar på verksamheten – lagkrav
 • Utrymningsproblematik
 • Hotbilder
 • Utrymningsprocessen
 • Människans beteende vid fara
 • Tekniskt brandskydd
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsplan och vägledande markering
 • Brandförlopp
 • Tidsfaktor
 • SBA, Systematiskt brandskyddsarbete
 • Praktisk släckövning


Kurstid: kl 09:00-12:00, 3 timmar

Lokal: Södra husen F320

Anmälan: Minst 10 personer per kurs och högst 25 personer per kurs.

Kostnad: 990 kr per person


Avbokningsregler:
 • Du kan avboka din brandkurs två veckor före kursstart utan att bli debiterad för kursen.

 • Kursdeltagare som fått förhinder kan ersättas av annan arbetstagare inom Institutionen utan extra debitering.

 • Vid avbokning kortare tid än två veckor före kursstart debiteras Institutionen för kursdeltagaren.Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
2020-09-1809:00-12:00

För mer information


Thomas Markdalen, thomas.markdalen@su.se.