Allmän Brandskyddsutbildning

Tillbaka
Under hösten 2020 ges två tillfällen av Allmän Brandskyddsutbildning.

Beskrivning


Innehåll i kursen:

 • Lag om skydd mot olyckor

 • Hur systematiskt brandskyddsarbete organiseras

 • Vanliga brandrisker och hur de kan förebyggas, hanteras och begränsas

 • Organisation för utrymning

 • Brandskyddsorganisationens uppgift

 • Beskrivning av brandskyddsutrustning

 • Mänskliga beteenden vid utrymning

 • Praktik med handbrandsläckare


Tillfälle den 8/9

Lokal: Södra husen A5137

Kurstid: Teori 13:00-16:00, 1,5 timma praktisk släckövning ingår

Anmälan: Minst 10 personer per kurs och Högst 25 personer per kurs.

Kostnad: 990 kr per personTillfälle den 13/10

Lokal: Södra husen F4204

Kurstid: Teori 09:00-12:00, 1,5 timma praktisk släckövning ingår

Anmälan: Minst 10 personer per kurs och Högst 25 personer per kurs.

Kostnad: 990 kr per personAvbokningsregler:
 • Du kan avboka din brandkurs två veckor före kursstart utan att bli debiterad för kursen.

 • Kursdeltagare som fått förhinder kan ersättas av annan arbetstagare inom Institutionen utan extra debitering.

 • Vid avbokning kortare tid än två veckor före kursstart debiteras Institutionen för kursdeltagaren.Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
2020-09-0813:00-16:00
2020-10-1309:00-12:00

För mer information


Thomas Markdalen, thomas.markdalen@su.se.