Digital utbildning i rekryteringssystemet ReachMee

Tillbaka
Alla rekryteringar handläggs i systemet ReachMee; version 9; från att skapa annons, publicera annons och urvalsprocess till kommunikation med sökande. Kandidater söker anställningen i ett ansökningsformulär som skapas av handläggaren utifrån vald befattning. Under pågående rekrytering arbetar handläggaren i ReachMee och specificerade allmänna handlingar diarieförs automatiskt i W3D3.

Beskrivning

Visning av verktyget och processen från annons till avslut.

Utbildningen hålls digitalt via Zoom. Information och länk till Zoom-mötet skickas ut till de anmälda ett par dagar innan utbildningstillfället.


Två alternativa tillfällen, max 15 deltagare per tillfälle.
  • Den 28 september 2021 kl. 12.30–16.30.
     Anmälan görs senast 21/9

  • Den 18 November 2021 kl. 12.30–16.30.
    Anmälan görs senast 11/11


Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
Datum ej fastställda ännu. Skicka gärna intresseanmälan.

Målgrupp

Handläggare av rekryteringsärenden; postdoktor/forskare, doktorand, T/A-personal.


Handläggare ska ha utökad behörighet i ReachMee. Om du inte har det, skicka in blankett i god tid före utbildningstillfället. Blankett för utökad behörighet finns bland bifogade filer, längst ner på sidan: rekryteringssystemet ReachMee.

För mer information

Tarja Kohandani, tarja.kohandani@su.se

Stefan Englund, stefan.englund@su.se