Välkommen till anmälningsformuläret för Tylösandsseminariet 2019

Tylösandsseminariet erbjuder en attraktiv mötesplats för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och dialog för alla inom trafiksäkerhetsområdet. Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet genom att välkomna och samla alla aktörer, både företag, myndigheter och frivilligorganisationer.

.
Seminariedeltagare (inklusive MHF, MHF-Ungdom, MA och riksdagsledamot.)
Utställare (anmälan och bokning av monterplats.)
Övrig information tylosand@mhf.se