Välkommen till anmälningsformuläret för Tylösandsseminariet 2019

Tylösandsseminariet erbjuder en attraktiv mötesplats för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och dialog för alla inom trafiksäkerhetsområdet. Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet genom att välkomna och samla alla aktörer, både företag, myndigheter och frivilligorganisationer.

.
Seminariedeltagare (inklusive MHF, MHF-Ungdom, MA och riksdagsledamot.)
Utställare (anmälan och bokning av monterplats.)
Övrig information tylosand@mhf.se

MHF:s hantering av personuppgifter

Vid det här eventet kan det förekomma fotografering eller filmning på uppdrag av MHF. Personer som närvarar kan komma med på bild eller film. Detta kan innebära en personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med fotograferingen och filmningen är att ge information om MHF:s verksamhet, med den lagliga grunden allmänt intresse. Foto/film från detta event kan publiceras på MHF:s webbplats, i trycksaker och i sociala medier som MHF använder.

Läs mer om hur MHF hanterar personuppgifter på www.mhf.se/om-mhf/integritetspolicy/