ADR 1:3
ADR Grund (Förstagångsutbildning)
ADR Grund (Repetitionsutbildning)
ADR Klass 1 (Förstagångsutbildning)
ADR Klass 1 (Repetitionsutbildning)
ADR Klass 7 (Förstagångsutbildning)
ADR Klass 7 (Repetitionsutbildning)
ADR Tank (Förstagångsutbildning)
ADR Tank (Repetitionsutbildning)
AMA/RA Anläggning 13
Arbete på Väg - Nivå 1
Arbete på Väg - Nivå 1 + 2 utökad
Arbete på Väg - Nivå 3A
Arbete på Väg – Nivå 3B
Arbete på Väg SKL's handbok
Arbetsmiljöansvarig – lagar och regler
Arbetsplatsens utformning
Asbest, allmän utbildning
Asbest, information om risker
Asbest, kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1
Asbest, särskild utbildning
Asbest, särskild utbildning anpassad längd (ej luftsluss)
Bakgavellyft, Teorikurs
Bakgavellyft, Utbildning
Bandschaktare(BYN), Utbildning
Bandschaktare(BYN),ntroduktionsutbildning
BASTAB
BASÄFÄRD
BASÄFÄRD rep
BASÄSKYDD
BASÄSKYDD repetition
BASÄTSM
BASÄTSM repetition
BASÄVISTA
BEELAK
BEELBVJ
Betongpump (BYN), Utbildning
Betongpump (BYN),ntroduktionsutbildning
Betongpump (TYA), Utbildning
Betongpump(TYA), Kompetensprov
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P fortsättning
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och/eller BAS-U
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U Påbyggnad
EBR Kabelförläggning
EBR maskinförarutbildning
Entreprenören som tillståndsansvarig
ESA 14
ESA 14 Fackkunnig
ESA 14 Fackkunnig grund
ESA 14 Fackkunnig lågspänning
ESA 14 Fackkunnig repetition
ESA 14 Röjning
ESA Instruerad
ESA Instruerad + EBR Kabel
Fordonsmonterad Kran upp till 18 TM, Kompetensprov
Fordonsmonterad Kran upp till 18 TM, Utbildning
Fordonsmonterad Kran över 18 TM, kompetensprov
Fordonsmonterad Kran över 18 TM, Utbildning
Föreståndare brandfarlig vara
Grundkurs i fallskydd
Grundkurs i fallskydd utökad praktik
Grundläggande brandkunskap
Grävlastare(BYN), Introduktionsutbildning
Grävlastare(BYN), Utbildning
Grävmaskin(BYN), Introduktionsutbildning
Grävmaskin(BYN), Utbildning
Grävmaskin/Grävlastare(TYA), Kompetensprov
Grävmaskin/Grävlastare(TYA), Utbildning
Hantering förorenad jord, risker
Heta arbeten
Hjullastare Anläggning(TYA), Kompetensprov
Hjullastare Anläggning(TYA), Utbildning
Hjullastare Godshantering(TYA), Kompetensprov
Hjullastare Godshantering(TYA), Utbildning
Hjälp på väg + HLR
HLR + LABC + AED för Elektriker
HLR Barn
HLR med Hjärtstartare
HLR med Hjärtstartare och Första Hjälpen 4 timmar
Härdplast
Höjdarbete
Kemiska Arbetsmiljörisker
Kvarts - stendamm i arbetsmiljön
Lastmaskin(Hjullastare)(BYN), Introduktionsutbildning
Lastmaskin(Hjullastare)(BYN), Utbildning
Liftkurs Basutbildning (Förstagång)
Liftkurs Basutbildning (Repetition)
MER Anläggning 13
Miljö
Miljöbalk-Deponiskatt-Förorenad jord
Miljödiplomeringskurs Sv Miljöbas
Mobilkran (BYN), Introduktionsutbildning
Mobilkran (TYA), Utbildning
Mobilkran(BYN), Utbildning
Mobilkran(TYA), Kompetensprov
Motorkap
Motorsågsutbildning, nivå A
Motorsågsutbildning, nivå A Säker Skog + Körkort
Motorsågsutbildning, Nivå A+B
Motorsågsutbildning, Nivå A+B Säker Skog + Körkort
Motorsågsutbildning, nivå B
Motorsågsutbildning, nivå B Säker Skog + Körkort
Motorsågsutbildning, nivå C
Motorsågsutbildning, Nivå C Säker Skog + Körkort
Motorsågsutbildning, Nivå D Säker Skog + Körkort
Motorsågsutbildning, Nivå E
Motorsågsutbildning, Nivå E Säker Skog + Körkort
Operatör TSA
Operatör TSA med förkunskap
PCB Sanering
Påbyggnadsutbildning utmärkningsansvarig
Pålmaskin (BYN), Utbildning
Pålmaskin (BYN),ntroduktionsutbildning
Ritningsläsning
Råd och Skyddsanvisningar
Röjsåg RA
Röjsåg RB
Sanering och rivning
Schaktansvarig
SIK Nivå 4 Provförberedande kurs
Skotta säkert
SoS-planerare
Sparsam körning lastbil
Sparsam körning personbil
Spikpistol
Ställningsbyggnad - Särskild information om rullställning
Ställningsbyggnad särskild information
Ställningsbyggnadskurs, allmän
Systematiskt brandskyddsarbete
Säkerhet På Väg
Säkert takarbete
Säkra lyft
Säkrare Lyft ISO
Teleskoplastare(TYA), Kompetensprov
Teleskoplastare(TYA), Utbildning
Teleskoptruck (BYN),ntroduktionsutbildning
Teleskoptruck(BYN), Utbildning
Tilläggskurs - Säkerhet på Väg
Tilläggskurs - Vakt- och lotsutbildning väg Nivå 3B
Tornkran (BYN), Utbildning
Tornkran (BYN),ntroduktionsutbildning
Travers
Truck A (TYA)
Truck A+B (TYA)
Truck C (TYA)
Truckansvarig
Vaktutbildning
Väghyvel (TYA), Kompetensprov
Väghyvel (TYA), Utbildning
Väghyvel(BYN), Introduktionsutbildning
Väghyvel(BYN), Utbildning
YKB Buss Dag 1 Sparsam Körning
YKB Buss Dag 1 teoretisk
YKB Buss Dag 2 Persontransporter
YKB Buss Dag 3 Lagar & Regler
YKB Buss Dag 4 Ergonomi & Hälsa
YKB Buss Dag 5 Säkerhet & Kundfokus
YKB Grund Buss 140 tim
YKB Grund Buss 280 tim
YKB Grund Lastbil 140 tim
YKB Grund Lastbil 280 tim
YKB Lastbil Dag 1 Sparsam Körning
YKB Lastbil Dag 1 Sparsam körning teoretisk
YKB Lastbil Dag 2 Godstransporter
YKB Lastbil Dag 3 Lagar & Regler
YKB Lastbil Dag 4 Ergonomi & Hälsa
YKB Lastbil Dag 5 Säkerhet & Kundfokus
Yrkeskunnande trafiktillstånd