Biljettbokning
Rum som uppstår ur tomma intet, ett talande golv och en säng som flyter genom rummet i ett lekfullt mardrömsscenario. Denna talande scenkonstmaskin förhandsvisas när Institutionen för scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola bjuder in till det visuella spektaklet Quadraturin.
Datum
Inga tillgängliga datum