Biljettbokning
För att du ska kunna genomföra din biljettbokning sparar vi persondata om dig i vårt biljettbokningssystem. Persondata är t.ex. ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Kort efter evenemanget eller föreställningsperiodens slut raderar vi dem. Du kan närsomhelst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter. Vi använder inte dina uppgifter till något annat än för att du ska kunna genomföra din bokning.

Vill du veta mer om hur vi på Stockholms konstnärliga högskola hanterar personuppgifter?
Läs mer på vår webbplats: www.uniarts.se/om-skh/sa-har-behandlar-vi-personuppgifter