Biljettbokning
SPLENDOUR


Splendour

Föreställningen Splendour är på samma gång en övning, en show och ett dansgolv. Med hjälp av 90-talstechno väljer dansarna att göra ljuden i musiken; att vända på orsakssambandet mellan musik och dans genom att låta dansen föregå musiken. I en bokstavlig översättning av ljud, och genom att undvika all kreativitet, framträder dansens arbete och kollektivitet i detta förkroppsligande av musiken.

The performance Splendour is at the same time a practice, a show and a dance floor. To 90’s techno music the dancers do the sounds, reversing the causality between music and dance by making dancing the reason for music to appear. In a direct relationship to sound, avoiding all creativity as such, they make the labour and collectivity of dance appear as they embody the music.

 

Koreograf: Stina Nyberg

Dansare:

Shiraz Amar

Aurore d'Audiffret

Jennie Bergsli

Molly Engblom

Anna-Maria Ertl

Sonja-Riitta Laine

Corinne Mustonen

Danilo Cezar Nascimento Alexandre

Morgane Nicol

Julia Nylander

Klara Sjöblom

Anna Skorpen

Alexander Talts

Klara Utke Acs

Miranda Wallbom

Caitlin Dear (Erasmusutbyte)

Papis Faye (praktikant)

Ljusdesign: Chrisander Brun

Ljus och ljuddesign: Kali Malone

Produktion: DOCH

Läs mer

Read moore

 Fri entré:0,00 kr
För aktuella kursdatum var vänlig kontakta oss