Biljettbokning
CirkusMania: Anatomy of power


I en hybrid mellan samtida dans och akrobatik (över)exponerar John Simon Pineault och Emile Wiborn sig för publiken. I föreställningen Anatomy of Power pendlar de mellan ett radikalt jämlikt förhållande och obalanserade roller, vilket slungar in publiken i kärnan av en mjuk, underlig, sensuell och våldsam intimitet.

Anatomy of Power framförs som work in progress inom ramen för festivalen CirkusMania.

När Emile Pineault och John Simon Wiborn möttes upptäckte de sin gemensamma önskan att krossa gränserna mellan dans och akrobatik. De är cirkusutbildade på den nationella cirkushögskolan i Montreal och på DOCH/Stockholms konstnärliga högskola.

Det här är en work in progress-presentation, ett publikmöte mitt i skapandeprocess.

Läs mer

 Free of charge:0,00 kr
För aktuella kursdatum var vänlig kontakta oss