MEPS FORTSÄTTNINGSUTBILDNING

Den här utbildningen går jag vartannat år (Anders M)

Funktionen Mallar i Meps ger dig en möjlighet att jobba effektivare och kalkylera snabbare. Utbildningen går igenom hur du skapar och hanterar mallar i Meps. Vi går också igenom nyheter i Meps kalkylering, koder och regler. Fortsättningsutbildningen är till för dig som redan jobbar i Meps. Under utbildningen får du möjlighet att jobba i ditt eget företag och skapa egna mallar.

Företagsinformation

*
*
*
*
*

Fakturauppgifter

Kontaktuppgifter

*
*
*
*

Deltagare


*
*
*
Andra noteringar
Avbokningsgaranti

Avbokningsgarantin innebär att deltagaren kan avboka utbildningen fram till och med utbildningens start med full återbetalning av utbildningsavgiften. Kostnaden för avbokningsgarantin är 350 SEK per deltagare för en endagsutbildning och 700 SEK per deltagare för 2-3 dagarsutbildningar. Pris exkl moms.