CABAS GRUNDUTBILDNING I PLÅTSKADEKALKYLERING

Webinar Image

CABAS Grundutbildning i plåtskadekalkylering är en utbildning för användare av CABAS/CABAS Light, för kalkylering av skadereparationer (plåt, lack och plast). 
Utbildningen är även lämplig för den som använt CABAS i liten utsträckning tidigare och/eller är självlärd i CABAS och behöver lära sig mer. 

I utbildningen så ingår en självstudiedel som varje deltagare skall genomföra innan CABAS utbildningen startar. Information om den och länk till utbildningen mailas till deltagarna 2 veckor innan utbildningen startar. Detta upplägg genomförs för att kunna fokusera mer på övningar i den lärarledda delen av utbildningen.


Målgrupp

Ni som idag arbetar med kalkylering av skadereparationer inom plåt, lack och plast.

Mål

Efter genomförd grundutbildning ska ni självständigt kunna använda CABAS på ett korrekt sätt.

Kursinnehåll

- Genomgång av MYSBY-systemet. 
  Vi presenterar hur vi skapar reparationstiderna som finns i CABAS. Tiderna skapas med vårt MYSBY-
  system, som är ett system för framtagning av reparationstider för skadereparationer.
-Genomgång av förord i CABAS.
  Vi går igenom våra förord/användarinstruktioner, som beskriver bakgrund och metodik för att
  använda våra tider. Det finns förord för ytrikta, måttrikta, lack- och plastkalkylering samt glas.
-Inmatning av grunddata.
  Vi genomför inmatning av grunddata, d.v.s. försäkringsbolag, verkstäder, användare, utdebiteringar.
-Genomgång av CABAS.
  Vi går igenom funktioner och tillvägagångssätt för att få grepp om möjligheterna i systemet och för att
  kunna kalkylera på korrekt sätt.
-Övriga områden.
  Installation, fotohantering, kommunikation
-Övningar.
  Vi genomför övningsuppgifter på kalkylering av skadereparationer samt registervård i grunddata.

 Förkunskaper
 
  Grundläggande datakunskap/Windows standard. Ingen erfarenhet av CABAS krävs.

Plats: 
   
Örebro

Utbildningens längd:
   1 timma självstudier (genomförs innan utbildningen startar)
   2 dagars lärarledd undervisning (Dag1: 09:00 - 16:00, Dag2: 08:00 - 15:00)

Utbildningsavgift:
   6 500 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

Avbokningsavgift:
   Kostnad för avbeställningsskydd 700 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.

 Anmälan
   Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.


Kommande tillfällen

2022-10-04 09:00 till 2022-10-05 16:00 Örebro

1 platser kvar

2022-10-11 09:00 till 2022-10-12 16:00 Örebro

fullbokat

2022-10-11 09:00 till 2022-10-12 16:00 Örebro

1 platser kvar

2022-11-01 09:00 till 2022-11-02 16:00 Örebro

fullbokat

2022-11-22 09:00 till 2022-11-23 16:00 Örebro

4 platser kvar

2022-11-29 09:00 till 2022-11-30 16:00 Örebro

6 platser kvar

2022-12-14 09:00 till 2022-12-15 16:00 Örebro

8 platser kvar