CVDA

Webinar Image

CAB CVDA är en certifieringsutbildning för skadekalkylerare och besiktare som genomgått CABAS grundutbildning. Den fördjupar och verifierar kunskaperna i skadekalkyleringsprocessen med fokus på skadebesiktning och förord/Användarinstruktioner.

Utbildningen omfattar tre dagar med både teori och praktik. Certifieringen är en personlig värdehandling och får inte nyttjas av någon annan.

CVDA är förkortningen för Certified Vehicle Damage Assessor, vilket är den beteckning som CAB använder för certifierade användare av CABAS i Sverige och övriga länder.

Mål

Efter genomgången utbildning så skall deltagaren kunna bli en certifierad användare av CABAS och arbeta med kalkyleringen med höga krav på korrekta kalkyler.

Kursinnehåll

- Förstå skadeberäkningsprocessen i en skadereparation
- Kunna genomföra en systematisk skadebesiktning
- Skapa en korrekt dokumentation av skadan
- Hantera fotografering och bilder
- Skapa en korrekt skadekalkyl i CABAS


Utbildningen omfattar tre dagar där utbildningen varvar teori och praktik och avslutas med ett
teoretiskt och praktiskt prov..
Varje deltagare skall dokumentera och skapa sina egna kalkyler.

Certifiering
Efter genomförd godkänd utbildning så tilldelas deltagaren ett numrerat diplom som är personligt och
skall behandlas som en värdehandling.
Alla godkända deltagare registreras i ett av CAB hållet register för certifierade användare.

För att bli godkänd på utbildningen krävs följande:   

- 100% närvaro
- Aktivt deltagande
- Godkänt resultat på avslutningsproven.

Obs! Medtag legitimation. Deltagare ska kunna legitimera sig vid provtillfället. En deltagare kan göra om avslutningsproven om resultatet inte är godkänt.

Certifieringsutbildningen omfattar följande områden:

- MYSBY:  Genomgång av hur reparationstiderna tas fram till CABAS.
- Förord: Fördjupning och detaljerad genomgång av förorden till ytrikta, måttrikta, plast och lack.
- Insamling av data vid skadebesiktning:  Genomgång av vilka data som skall dokumenteras.
- Skadebesiktarens roll.
- Praktiska övningar:  Deltagarna går igenom ett antal stationer med olika skador.
Varje deltagare skall sedan presentera en kalkyl i CABAS med komplett dokumentation för varje
skada. Under stationsarbetet så finns lärare tillgänglig för frågor och korta teoridelar/instruktioner.

Plats:
   
Örebro

Utbildningens längd:
   3 dagars lärarledd undervisning. (Dag 1: 09:00 - 16:00, Dag 2: 08:00 - 16:30, Dag 3: 08:00 - 12:00)

Utbildningsavgift:
   12 500 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

Avbokningsavgift:
   Kostnad för avbeställningsskydd 700 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.


Kommande tillfällen

2022-10-05 09:00 till 2022-10-07 16:00 Örebro

fullbokat

2022-11-09 09:00 till 2022-11-11 16:00 Örebro

fullbokat

2022-11-30 09:00 till 2022-12-02 16:00 Örebro

fullbokat

2022-12-14 09:00 till 2022-12-16 16:00 Örebro

fullbokat