CABAS HEAVY XPERT (TUNG LASTBIL)

Webinar Image

Utbildning för skadebesiktare/skadekalkylerare för tunga fordon (lastbil).

Mål

Efter genomgången utbildning så skall deltagaren arbeta med kalkyleringen med höga krav på korrekta kalkyler.

Kursinnehåll

Utbildningen fokuserar på regelverk och skadebesiktning. Efter utbildningen så skall deltagaren
    - Förstå skadeberäkningsprocessen i en skadereparation
    - Kunna genomföra en systematisk skadekontroll
    - Skapa en noggrann dokumentation av skadan
    - Skapa en korrekt skadekalkyl i CABAS

Utbildningen omfattar två dagar där den första dagen är helt teoretisk och dag 2 är praktisk i verkstad. Deltagarna arbetar i grupper i verkstaden, men varje deltagare skall dokumentera och skapa sina egna kalkyler.

Utbildningen omfattar följande områden:
 Förord.
    Fördjupning och detaljerad genomgång av förorden för ytrikta, måttrikta, ramrikta, plast och lack.
 Insamling av data vid skadebesiktning.
    Genomgång av vilka data som skall dokumenteras.
 Praktiska övningar.
    Deltagarna arbetar i grupper om 2 och går igenom ett antal stationer med olika skador.
    Varje deltagare skall sedan presentera en kalkyl i CABAS med komplett dokumentation för varje skada.
    Under stationsarbetet så finns två lärare tillgängliga för frågor och korta teoridelar/instruktioner.

Plats: Örebro, adress till lokalen mailas ut separat innan utbildningstillfället.

Utbildningens längd: 2 dagars lärarledd undervisning (Dag1: 09.00 - 16.30, Dag2: 08.00 - 16.00)

Utbildningsavgift: 9 900 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

Avbokningsavgift: Kostnad för avbeställningsskydd 700 kr/deltagare exkl. moms.
    Kan beställas vid bokning av utbildning.


Kommande tillfällen

2022-11-01 09:00 till 2022-11-02 16:00 Örebro

6 platser kvar