PRAKTISK PLÅTSKADEKALKYLERING

Webinar Image

Praktisk plåtskadekalkylering är en utbildning för nya eller erfarna skadebesiktare som vill lära sig mer om skadekalkylering med utgångspunkt från de vanligaste typerna av skador och de vanligaste felkällorna.

Utbildningen är en komplettering till CABAS grundutbildning och består av en praktisk del samt en kortare teoridel. Den praktiska delen genomförs i vår verkstad där olika typer av skador skall bedömas.

Målgrupp

Ni som idag arbetar med eller är nya inom skadebesiktning och kalkylering inom plåt, lack och/eller plast.

Mål

Efter genomförd utbildning skall deltagaren bättre kunna bedöma och beräkna de vanligaste skadetyperna och undvika de vanligaste felen.

Kursinnehåll

   Skadestatistik: Kort överblick av vanliga typer av skador.
   Praktiska övningar.  Vi genomför praktiska övningar i vår verkstad med fokus på vanligt
   förekommande skador.
   - Kalkyl på krockskadad bil.
   - Plastreparationer.
   - Kalkylering av lack.

 Förkunskaper
   Grundläggande datakunskap/Windows standard. Genomfört CABAS Grundutbildning eller 
   innehar motsvarande kunskaper.

Plats:
   Örebro

Utbildningens längd:
   1 dag lärarledd undervisning (09:00 - 16:00)

Utbildningsavgift:
   4 900 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

Avbokningsavgift:
   350 kr/deltagare exkl. moms

 Anmälan
   Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.


Kommande tillfällen

2021-12-16 09:00 till 16:00 Örebro

4 platser kvar

2022-02-17 09:00 till 16:00 Örebro

4 platser kvar

2022-03-31 09:00 till 16:00 Örebro

4 platser kvar

2022-05-19 09:00 till 16:00 Örebro

4 platser kvar