CABAS GLAS - GLASSKADEKALKYLERING

CABAS Glas är en utbildning som genomförs som ett Webinar, en utbildning över Internet. Anpassade lärarledda utbildningar kan arrangeras vid förfrågan. Utbildningen är lämplig för den som är ny eller använt CABAS Glas i liten utsträckning tidigare och/eller är självlärd i CABAS Glas.

Målgrupp

Ni som idag arbetar med kalkylering av glasskador.

Mål

Efter genomförd utbildning ska ni självständigt kunna använda CABAS Glas på ett korrekt sätt.

Kursinnehåll

Inmatning av grunddata.
    Vi genomför inmatning av grunddata, d.v.s. försäkringsbolag, verkstäder, användare,
    utdebiteringar m.m.
Genomgång av förord i CABAS Glas.
    Vi går igenom förord/användarinstruktion för glas, som beskriver bakgrund och metodik för att
    använda våra tider.
Genomgång av CABAS Glas.
    Vi går igenom funktioner och tillvägagångssätt för att få grepp om möjligheterna i systemet
    för att kunna kalkylera på korrekt sätt.
Övriga områden
    - Installation
    - Fotohantering
    - Kommunikation
    - Integration Pilkington/Autover

Plats
    Ostörd plats med egen dator med Internetuppkoppling samt headset (hörlurar+mikrofon)
    anslutet till datorn.

Utbildningens längd
    Utbildningen omfattar cirka 3 timmar.

Utbildningens genomförande
    Deltagarna, max 10 st, kopplar upp sig via en länk som mailas ut strax innan utbildningen.
    Under Webinaret så kan deltagaren se lärarens genomgång och ställa frågor.

Utbildningsavgift: 
   2 200 kr/deltagare exkl. moms

Avbokningsavgift
    
Avbeställningsskydd kan beställas vid bokning av utbildning. Kostnad 350 kr/deltagare exkl. moms.

Anmälan
 
  Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle

Utbildningsdatum
   Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran. 
   Finns inget/inga datum angivna så maila till utbildning@cab.se och anmäl intresse så bokar vi ett 
   utbildningstillfälle till er.