CABAS BASIC (MASKINSKADEKALKYLERING)

Webinar Image

CABAS Maskinskador är en utbildning som genomförs som ett Webinar, en utbildning över Internet. Anpassade lärarledda utbildningar kan arrangeras vid förfrågan. Utbildningen är för nya användare men även lämplig för den som använt CABAS Maskinskador i liten utsträckning tidigare och/eller är självlärd i CABAS Maskinskador.

CABAS Maskinskador innehåller ingen databas, dvs inga bilmodeller, arbetstider eller reservdelspriser. CABAS Maskinskador är avsett för kalkylering av övriga typer av skador, t ex maskinskador.

Målgrupp

Ni som idag arbetar med kalkylering av övriga typer av skador, t ex maskinskador.

Mål

Efter genomförd utbildning ska ni självständigt kunna använda CABAS Maskinskador på ett korrekt sätt.

Kursinnehåll

Inmatning av grunddata
    Vi genomför inmatning av grunddata, d.v.s. försäkringsbolag, verkstäder, användare,
    utdebiteringar m.m.
Genomgång av CABAS Maskinskador.
    Vi går igenom funktioner i systemet för att kunna kalkylera på korrekt sätt.
-  Övriga områden
    - Installation
    - Fotohantering
    - Kommunikation

Plats: 
   Ostörd plats med egen dator med Internetuppkoppling samt headset (hörlurar + mikrofon) 
    anslutet till datorn.

Utbildningens längd:
  
Utbildningen omfattar cirka 3 timmar.

Utbildningens genomförande
    
Deltagarna, max 10 st., kopplar upp sig via en länk som mailas ut strax innan utbildningen. 
    Under Webinaret kan deltagaren se lärarens genomgång och ställa frågor.

Utbildningsavgift: 
   2 000 kr/deltagare exkl. moms
   Från och med 2019-01-01 så ändras priset till 2 200 kr/deltagare exkl. moms.

Avbokningsavgift:
   Avbeställningsskydd kan beställas vid bokning av utbildning. Kostnad 350 kr/deltagare exkl. moms.

Anmälan
 
  Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle

Utbildningsdatum
   Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran. 
   Finns inget/inga datum angivna så maila till utbildning@cab.se och anmäl intresse så bokar vi ett 
   utbildningstillfälle till er.

 



Kommande tillfällen

2018-12-12 09:00 till 12:00 Webinar

1 platser kvar

2019-01-31 09:00 till 12:00 Webinar

2 platser kvar

2019-02-15 09:00 till 12:00 Webinar

4 platser kvar

2019-03-07 09:00 till 12:00 Webinar

5 platser kvar

2019-03-29 09:00 till 12:00 Webinar

5 platser kvar