CABAS HEAVY TRAKTOR

Webinar Image

CABAS Traktor grundutbildning är en utbildning för nya användare av CABAS Heavy Traktor, för kalkylering av skadereparationer och maskinskador.

Målgrupp

Ni som idag arbetar med kalkylering av skadereparationer.

Mål

Efter genomförd grundutbildning ska ni självständigt kunna använda CABAS Heavy Traktor på ett korrekt sätt.

Kursinnehåll

Inmatning av grunddata Vi genomför inmatning av grunddata, d.v.s. försäkringsbolag, verkstäder,
    användare, utdebiteringar m.m.
Genomgång av CABAS Traktor Vi går igenom funktioner och tillvägagångssätt för att få grepp
    om möjligheterna i systemet och för att kunna kalkylera på korrekt sätt.
-  Övriga områden Installation, Fotohantering och Kommunikation
-  Övningar Vi genomför övningsuppgifter på kalkylering av skadereparationer samt registervård i
    grunddata.

Plats:
   Örebro

Utbildningens längd: 
   1 dag lärarledd undervisning (09:00 - 16:00)

Utbildningsavgift:
   3 900 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

Avbokningsavgift: 
   Kostnad för avbeställningsskydd 350 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.

Anmälan
 
  Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle