HANTERING - ELDRIVNA FORDON

Hantering av el och hybrid med fordon med högvoltssystem.

Utbildningen är baserad på BilSwedens branschpraxis för hantering av el och hybrid fordon som beskrivs i handboken ”Säker hantering av fordon med högvoltssystem”.

Målgrupp

Utbildningen inriktar sig mot de som driver verksamheter där El och hybrid fordon används, förvaras, hanteras eller repareras.

Mål

Efter genomförd utbildning skall deltagaren känna till vilka krav som ställs på verkstaden vid hantering av el- och hybridbilar.

Kursinnehåll

- El och hybridbils konstruktion och egenskaper
- komponenter i och funktionen på fordonets högspänningssystem
- lagstiftning och praxis för hantering av el och hybrid fordon
- krav på säkerhet
- krav på utbildning
- krav på lokal och företagets ansvar.

Dessutom får du tips och råd om rutiner och dokumentation för hantering av fordon med högvoltssystem.
Minsta antalet deltagare är 3 anmälda för genomförande av utbildningen.

Plats
  
Örebro

Utbildningens längd
  
1 dag lärarledd undervisning. 09:00 - 16:00

Utbildningsavgift
  
3 000 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

Avbokningsavgift
   Kostnad för avbeställningsskydd 350 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.

Anmälan
   Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

Utbildningsdatum
  
Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran. 
   Finns inget/inga datum angivna så maila till
utbildning@cab.se och anmäl intresse så bokar vi ett 
   utbildningstillfälle till er.


Kommande tillfällen

2019-03-05 09:00 till 16:00 Örebro

11 platser kvar