HÄRDPLASTER

Härdplastutbildning för dig som kommer i kontakt med härdplaster i arbetet, samt chefer inom verksamheter där härdplaster används eller hanteras.

Målgrupp

Utbildningen inriktar sig mot företag och/eller personer som kommer i kontakt med härdplaster i arbetet.

Mål

Efter genomförd utbildning skall deltagaren känna till vilka krav som ställs vid hantering av härdplaster och vilka risker hanteringen medför.

Kursinnehåll

Utbildningen utgår från att tydliggöra de lagar och regler som gäller för hantering och arbete med härdplaster. Deltagaren får kunskap om kemiska hälsorisker, härdplaster och härdplastkomponenter samt medicinska hälsorisker vid härdplastarbete för att kunna bedriva arbete med god säkerhet. Denna utbildning uppfyll de krav som ställs enligt AFS 2005:18 6§. Intyg medföljer.

Minsta antalet deltagare är 3 anmälda för genomförande av utbildningen.

Plats
  
Örebro

Utbildningens längd
  
1 dag lärarledd undervisning. 09:00 - 16:00

Utbildningsavgift
  
3 000 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

Avbokningsavgift
   Kostnad för avbeställningsskydd 350 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.

Anmälan
   Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

Utbildningsdatum
   Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran. 
   Finns inget/inga datum angivna så maila till utbildning@cab.se och anmäl intresse så bokar vi ett 
   utbildningstillfälle till er.