CABAS REPETITION KALKYLERING

 

Webinar Image

CABAS Repetition - Kalkylering är en utbildning för användare av CABAS/CABAS Light, för kalkylering av skadereparationer (plåt, lack och plast). Utbildningen är avsedd för er som använt CABAS i ett antal år och/eller tidigare genomgått CABAS Grundutbildning och behöver en uppfräschning/uppdatering av kalkyleringskunskaperna.

Målgrupp

Ni som idag arbetar med kalkylering av skadereparationer inom plåt, lack och plast.

Mål

Efter genomförd utbildning ska ni självständigt kunna kalkylera i CABAS.

Kursinnehåll

   Vi repeterar funktioner och tillvägagångssätt för att få grepp om möjligheterna i systemet och för att
   kunna kalkylera på korrekt sätt samt kommunikation med försäkringsbolag och fotohantering.

Förkunskaper
  
Erfarenhet av kalkylering i CABAS och/eller tidigare genomgången CABAS Grundutbildning.
   God kännedom om skadereparationer samt grundläggande datakunskap/Windows standard. 

Plats
   Ostörd plats med egen dator med Internetuppkoppling samt headset (hörlurar+mikrofon) anslutet
   till datorn.

Utbildningens längd
   Utbildningen omfattar 2 timmar.

Utbildningens genomförande
   Deltagarna, max 10 st, kopplar upp sig via en länk som mailas ut strax innan utbildningen.
   Under Webinaret så kan deltagaren se lärarens genomgång och ställa frågor.

Utbildningsavgift:
   2 000 kr/deltagare exkl. moms

Avbokningsavgift
  
Avbeställningsskydd kan beställas vid bokning av utbildning. Kostnad 350 kr/deltagare exkl. moms.

Anmälan
 
  Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

Utbildningsdatum
   Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran. 
   Finns inget/inga datum angivna så maila till utbildning@cab.se och anmäl intresse så bokar vi ett 
   utbildningstillfälle till er.