MEPS BESIKTNING - WEBINAR

Denna utbildning riktar sig mot dig som skall arbeta med besiktningar och vill lära sig hela hanteringen inklusive besiktningsappen. Utbildningen genomförs som ett halvdags internetbaserat Webinar.

Målgrupp

Alla entreprenörer i de olika branscherna, försäkringsbolag, fastighetsbolag och andra beställare.

Mål

Efter genomförd utbildning ska ni självständigt kunna genomföra en besiktning i Meps på ett korrekt sätt.

Kursinnehåll

- Skapa ett uppdrag i Meps
- Lägg till en besiktning och tilldela skadetekniker
- Besiktningsappen
- Boka tid med kund
- Lägg till information och bilder om skadan
- Skicka besiktningen till beställaren
- Gå igenom besiktningen i Meps

Förkunskaper
  
Grundläggande datakunskap/Windows standard.

Plats
  
Ostörd plats med egen dator med Internetuppkoppling samt headset (hörlurar + mikrofon) anslutet till
   datorn.

Utbildningens längd
   Utbildningen omfattar cirka 3 timmar. 

Utbildningens genomförande
  
Deltagarna, max 10 st, kopplar upp sig via en länk som mailas ut strax innan utbildningen. Under
   Webinaret så kan deltagaren se lärarens genomgång och ställa frågor

Utbildningsavgift
   
2 200 kr/deltagare exkl. moms.

Avbokningsavgift
  
Kostnad för avbeställningsskydd 350 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.

Anmälan
   Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

Utbildningsdatum
   Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran. 
   Finns inget/inga datum angivna så maila till utbildning@cab.se och anmäl intresse så bokar vi ett 
   utbildningstillfälle till er.Kommande tillfällen

2022-06-02 13:00 till 16:00 Webinar

9 platser kvar