MEPS BESIKTNING - WEBINAR

Denna utbildning riktar sig mot dig som skall arbeta med MEPS besiktning . Vi går igenom hur du använder Appen MEPS besiktning och hur du arbetar med dina besiktningsuppdrag i MEPS. Utbildningen sker online i ett 3-timmars Webinar.

Målgrupp

MEPS-användare som har för avsikt att utföra besiktningar i MEPS.

Mål

Efter genomförd utbildning ska ni självständigt kunna genomföra en besiktning i Meps på ett korrekt sätt.

Kursinnehåll

  • MEPS-uppdragets olika delar
  • Processen i skadeärenden
  • Skapa besiktning och tilldela skadetekniker
  • Appen MEPS Besiktning
  • Fuktprotokoll med mätpunkter och planskiss med Floor Plan Creator
  • Planering och Samarbete
  • Dokumentation och beslut

Förkunskaper

Grundläggande datakunskap/Windows standard.

Plats

Webinar online på en ostörd plats. Dator med stabil internetuppkoppling samt headset (hörlurar + mikrofon)

Utbildningens längd

3 timmar.

Utbildningens genomförande

Deltagarna kopplar upp sig via en länk som mailas ut strax innan utbildningen. Under Webinaret så kan deltagaren se lärarens genomgång och ställa frågor.

Avbokningsavgift

Kostnad för avbeställningsskydd kan beställas vid bokning av utbildning.

Anmälan

Anmäl dig till en utbildning med knappen [Boka] vid respektive utbildningstillfälle.

Utbildningsdatum

Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran. Finns inget/inga datum angivna så maila till utbildning@meps.se och anmäl intresse så bokar vi ett utbildningstillfälle till er.