MEPS FORTSÄTTNINGSUTBILDNING

Den här utbildningen går jag vartannat år (Anders M)

Funktionen Mallar i Meps ger dig en möjlighet att jobba effektivare och kalkylera snabbare. Utbildningen går igenom hur du skapar och hanterar mallar i Meps. Vi går också igenom nyheter i Meps kalkylering, koder och regler. Fortsättningsutbildningen är till för dig som redan jobbar i Meps. Under utbildningen får du möjlighet att jobba i ditt eget företag och skapa egna mallar.

Målgrupp

Alla entreprenörer i de olika branscherna, försäkringsbolag och fastighetsbolag.

Mål

Efter genomförd utbildning ska ni kunna arbeta effektivt med mallar i Meps. Ni ska också vara uppdaterad om det senaste i Meps och fått svar på dina frågor om kalkylering 

Kursinnehåll

- Nyheter i Riktlinjer och regler
- Nyheter i Kalkylering och koder
- Hur du använder mallar i Meps
- Skapa egna mallar
- Praktiska tips och frågor

Förkunskaper
  
Grundläggande datakunskap/Windows standard samt genomgången grundutbildning i Meps eller
   motsvarande praktisk erfarenhet.

Plats
  
Gävle, Örebro eller Göteborg.

Utbildningens längd
  
1 dag lärarledd undervisning, 09:00 - 16:00. 

Utbildningsavgift
   4 100 kr/deltagare exkl. moms. (inkl. lunch & kaffe).

Avbokningsavgift
  
Kostnad för avbeställningsskydd 350 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.

Anmälan
  
Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.