MEPS BEFARING


Dette kurset retter seg mot deg som skal arbeide med befaring og vil lære seg hele håndteringen inklusive befaringsappen. Kurset gjennomføres som internett Webinar.

Målgruppe

Alle takstselskap, entreprenører, forsikringsselskap, Eiendomsselskap , Boligbyggelag og andre bestillere.

Mål

Etter gjennomført kurs skal du selv kunne gjennomføre en befaring i Meps på en korrekt måte.

Kursinnhold


-  Lage et oppdrag i Meps
-  Legg til befaringer og tildele en takstmann/teknikker
-  Befaringsappen
-  Booke tid med kunde
-  Legg til informasjon og bilder om skaden
-  Sende befaringen til bestilleren
-  Gå igjennom befaringen i Meps


 Sted
    
Utstyrt med egen PC med nett samt headset (høretelefoner + mikrofon) koblet til

 Kursets lengde
    
Kurset varer i ca 1,5 timer.

 Gjennomføringen av kurset
    
Deltagere, maks 50 personer, kobler seg opp via en link som sendes ut rett før kurset.
    Under Webinaret så kan deltagerne se kursleders gjennomgang og stille spørsmål.

 Kursavgift
     990
 kr/deltager eks. mva.


 Avbestillingsavgift
    
Kostnad for avbestillingsrett 350 kr/deltager eks. mva. Kan bestilles ved bestilling av kurs.

 

Påmelding

    Meld deg på til et kurs med knappen Bestill ved respektivt kursdato og klokkeslett.