CABAS PAINT

Webinar Image

CABAS Paint är en utbildning för lackverkstäder som skall kunna granska och korrigera kalkyler eller skapa egna kalkyler för lack och plast. Under utbildningen varvas teori med praktisk övning.

Målgrupp

Ni som idag skall arbeta med kalkylunderlag för lackering i CABAS.

Mål

Efter genomförd utbildning kan ni granska, ändra eller skapa en kalkyl för ett lackeringsarbete.

Kursinnehåll

-  Förord/användarinstruktioner i CABAS: Vi går igenom förord/användarinstruktioner för lackering och
   plastreparationer, vilka beskriver bakgrund och metodik för att använda våra tider.
-  Kalkyleringsprocessen: Genomgång av förloppet från att verkstaden skickar en kalkyl till lackeraren och
   vad som händer om kalkylen korrigeras av lackeraren.
-  Kalkylering i CABAS: Vi går igenom funktioner och tillvägagångssätt för att kunna granska, ändra eller 
   skapa egna kalkyler.

 Förkunskaper
   Grundläggande datakunskap/Windows standard. Ingen erfarenhet av CABAS krävs.

Plats:
   Örebro

Utbildnings längd:
   1 dag lärarledd undervisning. (09:00-16:00)

Utbildningsavgift:
   4 900 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

Avbokningsavgift:
   350 kr/deltagare exkl. moms

 Anmälan
 
  Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.