CVDA

Webinar Image

Allmän information om teoretiskt prov och omprov för CVDA utbildningen.

Mål

Godkänd CVDA certifiering.

Kursinnehåll

■ Teoriprov CVDA
   
Teoriprovet i CVDA utbildningen avslutar utbildningen och har som syfte att verifiera att användaren
   har tillräckliga kunskaper om de teoretiska momenten i CVDA utbildningen. Teoriprovet har fokus på
   användarinstruktionerna men behandlar andra allmänna delar också.

   Provet skapas slumpmässigt från en databas med frågor och varje fråga innehåller två eller flera
   svarsalternativ. Frågan anger också hur många svarsalternativ som är korrekta och ska fyllas i.

   Totalt består provet av 20 frågor som ska besvaras inom 60 minuter och gränsen för att bli godkänd är
   14 korrekt besvarade frågor.

■ Teoriprovets giltighetstid
   
För att upprätthålla sin certifiering så ska en certifierad deltagare omcertifiera sina teoretiska kunskaper
   med två års intervaller.

■ Underkänt teoriprov
   
Om en deltagare blir underkänd på teoriprovet kan han/hon göra om provet. Teoriprovet kan göras om
   hur många gånger som helst.

   Deltagaren anmäler sig till ett omprov via vår hemsida. Teoriprovet genomförs över Internet,
   där deltagaren sitter uppkopplad och genomför provet på sin dator. Deltagaren måste ha tillgång
   till ljud och bild under hela testet.
   Datorn måste vara utrustad med kamera och den skall vara påslagen under hela testet.

■ Kostnad
   
Kostnaden per provtillfälle är 700 Sek exklusive moms.

 Anmälan
 
  Anmäl dig till ett teoriprov med knappen Boka vid respektive tillfälle


Kommande tillfällen

2022-09-30 09:15 till 10:30 Webinar

5 platser kvar

2022-11-11 09:15 till 10:30 Webinar

6 platser kvar

2022-12-16 09:15 till 10:30 Webinar

6 platser kvar