CABAS HEAVY REPETITION KALKYLERING

 

Webinar Image

CABAS Heavy Repetition - Kalkylering är en utbildning för användare av CABAS Heavy, för kalkylering av skadereparationer (plåt, lack och plast). Utbildningen är avsedd för er som använt CABAS Heavy och/eller tidigare genomgått CABAS Heavy Grundutbildning och behöver en uppfräschning/uppdatering av kalkyleringskunskaperna.

Målgrupp

Ni som idag arbetar med kalkylering av skadereparationer inom plåt, lack och plast.

Mål

Efter genomförd utbildning ska ni självständigt kunna kalkylera i CABAS Heavy.

Kursinnehåll

   Vi repeterar funktioner och tillvägagångssätt för att få grepp om möjligheterna i systemet och för att
   kunna kalkylera på korrekt sätt, söka begagnat, fotohantering samt kommunikation 
   med försäkringsbolag.

Förkunskaper
  
Erfarenhet av kalkylering i CABAS Heavy och/eller tidigare genomgången CABAS Heavy 
   Grundutbildning. God kännedom om skadereparationer samt grundläggande 
   datakunskap/Windows standard. 

Plats
   Ostörd plats med egen dator med Internetuppkoppling samt headset (hörlurar+mikrofon) anslutet
   till datorn.

Utbildningens längd
   Utbildningen omfattar 3 timmar.

Utbildningens genomförande
   Deltagarna, max 10 st, kopplar upp sig via en länk som mailas ut strax innan utbildningen.
   Under Webinaret så kan deltagaren se lärarens genomgång och ställa frågor.

Utbildningsavgift:
   2 200 kr/deltagare exkl. moms

Avbokningsavgift
  
Avbeställningsskydd kan beställas vid bokning av utbildning. Kostnad 350 kr/deltagare exkl. moms.

Anmälan
 
  Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

Utbildningsdatum
   Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran. 
   Finns inget/inga datum angivna så maila till utbildning@cab.se och anmäl intresse så bokar vi ett 
   utbildningstillfälle till er.