MEPS PRAKTISK SKADEKALKYLERING

Denna mer praktiska utbildning i besiktning och kalkylering är till för dig som redan jobbar i Meps. Utbildningen fördjupar dina kunskaper i kalkylering, vi gör besiktning i en badrumsmodul men använder också bilder och film för att få så bra förutsättningar att kalkylera som möjligt. Utbildningen avslutas med ett frivilligt kunskapstest, där deltagarna kan verifiera sina kunskaper från utbildningen.

Målgrupp

Alla entreprenörer som besiktar skador i de olika branscherna, handläggare på försäkringsbolag och personal på fastighetsbolag som hanterar skador och renoveringar.

Mål

Efter genomförd utbildning skall ni ha förbättrat era kalkyleringskunskaper och kunna använda Meps och Meps besiktnings-app på ett bättre sätt i er hantering av skador och reparationer i er verksamhet.

Kursinnehåll

- Repetition Meps och nyheter
- Riktlinjer och regler
- Besiktningar
- Kalkylering och koder
- Använda mallar i Meps
- Skapa egna mallar
- Praktiska övningar

Förkunskaper
  
Grundläggande datakunskap/Windows standard samt genomgången grundutbildning i Meps.

Plats
  
Örebro.

Utbildningens längd
  
2 dagar lärarledd undervisning.
   Dag 1: 09:00 - 16:00
   Dag 2: 09:00 - 16:00.

Utbildningsavgift
  
7 900 kr/deltagare exkl. moms.

Avbokningsavgift
   Kostnad för avbeställningsskydd 700 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.

Anmälan
   Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.