KURALINK / FORTSÄTTNINGSUTBILDNING FÖR VÅRDGIVARE

 
För dig som har gått grundutbildning och vill utöka dina kunskaper hur man på bästa sätt hanterar skadeärenden i Kuralink. Se kursbeskrivning för mer detaljerat innehåll.

Kursinnehåll

 Översikt
Början av fortsättningsutbildningen innehåller en kort repetition av grundutbildningen, dock med en mer djupgående information. Där vi förutsätter att du har sedan tidigare har grundläggande kunskaper, vidare går vi in på en mer funktionalitet som optimerar ert användande av Kuralink.
 • Vårdgivarregistret
  • Optimering av Företagsuppgifter
  • Optimering av Resursinformation
 • Genomgång av Nätverksinformation.
 • Hantering och sortering av:
  • Kalendervy
  • Listvy
 • Skapa och editera:
  • Veckomallar
  • Webbtidbok
 • Skadeärenden
  • Bokade tider
  • Avboka/Flytta tider
  • Besöksbiljetter
  • Dokument
  • Meddelanden
 • Genomgång av utgående notifieringar samt patientens kundportal
 • Prislista
  • Skapa en ny prislista
  • Editera befintlig
 • Elektronisk fakturahantering (QAM - Fakturering)
Rapporter - Power BI

 Kursmål
Att få en grundläggande kunskap hur man administrerar företagsuppgifter, användare och resurser, kunna hanterar skadeärenden i form av att ta del av information, hantera bokningar och/eller besöksbiljetter. Kunna skapa dokument och ha förståelse för de olika stegen och åtgärder kring hanteringen av dokument. Kunna sätta upp och svara på meddelanden, skapa veckomallar samt även att registrera supportärenden. Skapa/editera prislistor gentemot försäkringsbolag samt information kring elektronisk fakturahantering fungerar.

 Målgrupp
För dig som är vårdgivaranvändare och sedan tidigare har arbetat i Kuralink eller gått grundutbildningen.

 Förkunskaper
Grundkurs eller motsvarande kunskaper.

 Påbyggnad 
Superuserutbildning

Plats
Detta är ett webinar och därmed finns det ingen fysisk adress till utbildningen utan ansluter genom att klicka på texten "Anslut" nedan.

Anslut
Om det är första gången du skall delta i en utbildning online och kan det vara bra att titta på denna korta guide.

 Utrustning
Deltagarens/nas datorer måste vara utrustade med headset (mikrofon och hörlurar) och ha tillgång till internet. Anslutning, ljud och tal måste vara testade innan Webinaret startar.


 Frågor?
Kontakta oss på 
info@kuralink.se

 Utbildningens längd
1h utbildningstid med 30 min frågestund

Utbildningsavgift
795 kr/deltagare exkl. moms.
Minimikrav för start av utbildningstillfälle är 2 st deltagare

 Anmälan
Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

 Anteckningar
Alla Kuralinks utbildningar är diplomerande och efter superuserutbildningen fins det möjlighet till en slutlig certifiering. Ni får efter genomförd och godkänd utbildning möjlighet att lägga till kunskapen till ert CV.

 


Kommande tillfällen

2022-10-04 14:00 till 15:30 Webinar

6 platser kvar

2022-10-18 14:00 till 15:30 Webinar

8 platser kvar

2022-11-08 14:00 till 15:30 Webinar

8 platser kvar

2022-11-22 14:00 till 15:30 Webinar

8 platser kvar

2022-12-06 14:00 till 15:30 Webinar

8 platser kvar