BOKA DOKTORN / FORTSÄTTNINGSUTBILDNING FÖR KLINIKER


För dig som har gått grundutbildning och vill utöka dina kunskaper hur man på bästa sätt hanterar skadeärenden i Boka Doktorn. Se kursbeskrivning för mer detaljerat innehåll.

Kursinnehåll

Innehåll

Början av fortsättningsutbildningen innehåller en kort repetition av grundutbildningen, dock med en mer djupgående information. Där vi förutsätter att du har sedan tidigare har grundläggande kunskaper, vidare går vi in på en mer funktionalitet som optimerar ert användande av Boka Doktorn.
 • Vårdgivarregistret
  • Optimering av Företagsuppgifter
  • Optimering av Resursinformation
 • Genomgång av Nätverksinformation.
 • Hantering och sortering av:
  • Kalendervy
  • Listvy
 • Skapa och editera:
  • Veckomallar
  • Webbtidbok
 • Skadeärenden
  • Bokade tider
  • Avboka/Flytta tider
  • Besöksbiljetter
  • Dokument
  • Meddelanden
 • Genomgång av utgående notifieringar samt patientens kundportal
 • Prislista
  • Skapa en ny prislista
  • Editera befintlig
 • Elektronisk fakturahantering (QAM)

Kursmål

Att få en grundläggande kunskap hur man administrerar företagsuppgifter, användare och resurser, kunna hanterar skadeärenden i form av att ta del av information, hantera bokningar och/eller besöksbiljetter. Kunna skapa dokument och ha förståelse för de olika stegen och åtgärder kring hanteringen av dokument. Kunna sätta upp och svara på meddelanden, skapa veckomallar samt även att registrera supportärenden. Skapa/editera prislistor gentemot försäkringsbolag samt information kring elektronisk fakturahantering fungerar.

Målgrupp

För dig som är klinik och kund hos Boka Doktorn och har sedan tidigare arbetat i Boka Doktorn eller gått grundutbildningen.

Förkunskaper

Grundkurs eller motsvarande kunskaper.

Påbyggnad

Superuserutbildning

Plats:

Detta är ett webinar och därmed finns det ingen fysisk adress, den utrustning ni behöver är en dator och hörlurar/högtalare för att deltaga. Den webbadress som skall användas för att ansluta till mötet är: https://www.gotomeet.me/bokadoktorn

Om det är första gången du skall deltaga vid ett webinar så kan det vara bra att du testar att ansluta innan mötet skall genomföras, använd då denna länk: https://support.logmeininc.com/gotomeeting/get-ready Boka Doktorn ansvarar inte för deltagare som inte kommer in på grund av egna tekniska problem.

Utbildningens längd:

1h utbildningstid med 30 min frågestund

Utbildningsavgift:

795 kr/deltagare exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

Anteckningar

Alla Boka Doktorns utbildningar är diplomerande och efter superuserutbildningen fins det möjlighet till en slutlig certifiering. Ni får efter genomförd och godkänd utbildning möjlighet att lägga till kunskapen till ert CV.

 


Kommande tillfällen

2021-04-22 14:00 till 15:30

0 platser kvar

2021-05-06 14:00 till 15:30

0 platser kvar

2021-05-20 14:00 till 15:30

0 platser kvar

2021-06-10 14:00 till 15:30

0 platser kvar

2021-06-24 14:00 till 15:30

0 platser kvar