BOKA DOKTORN / FORTSÄTTNINGSUTBILDNING FÖR KLINIKER


För dig som har gått grundutbildning och vill utöka dina kunskaper hur man på bästa sätt hanterar skadeärenden i Boka Doktorn. Se kursbeskrivning för mer detaljerat innehåll.

Kursinnehåll

 Innehåll

 
Början av fortsättningsutbildningen innehåller en kort repetition av grundutbildningen, dock med en mer djupgående information. Där vi förutsätter att du har sedan tidigare har grundläggande kunskaper, vidare går vi in på en mer funktionalitet som optimerar ert användande av Boka Doktorn.
 • Vårdgivarregistret
  • Optimering av Företagsuppgifter
  • Optimering av Resursinformation
 • Genomgång av Nätverksinformation.
 • Hantering och sortering av:
  • Kalendervy
  • Listvy
 • Skapa och editera:
  • Veckomallar
  • Webbtidbok
 • Skadeärenden
  • Bokade tider
  • Avboka/Flytta tider
  • Besöksbiljetter
  • Dokument
  • Meddelanden
 • Genomgång av utgående notifieringar samt patientens kundportal
 • Prislista
  • Skapa en ny prislista
  • Editera befintlig
 • Elektronisk fakturahantering (QAM)

 Kursmål

Att få en grundläggande kunskap hur man administrerar företagsuppgifter, användare och resurser, kunna hanterar skadeärenden i form av att ta del av information, hantera bokningar och/eller besöksbiljetter. Kunna skapa dokument och ha förståelse för de olika stegen och åtgärder kring hanteringen av dokument. Kunna sätta upp och svara på meddelanden, skapa veckomallar samt även att registrera supportärenden. Skapa/editera prislistor gentemot försäkringsbolag samt information kring elektronisk fakturahantering fungerar.

 Målgrupp

För dig som är klinik och kund hos Boka Doktorn och har sedan tidigare arbetat i Boka Doktorn eller gått grundutbildningen.

 Förkunskaper

Grundkurs eller motsvarande kunskaper.

 Påbyggnad

Superuserutbildning

Plats: 

Detta är ett webinar och därmed finns det ingen fysisk adress till utbildningen utan ansluter genom att klicka på texten "Anslut" nedan.

Anslut

Om det är första gången du skall delta i en utbildning online och kan det vara bra att titta på denna korta guide.

Utrustning
Deltagarens/nas datorer måste vara utrustade med headset (mikrofon och hörlurar) och ha tillgång till internet. Anslutning, ljud och tal måste vara testade innan Webinaret startar.

Frågor?
Kontakta oss på: info@bokadoktorn.se

Utbildningens längd:

1h utbildningstid med 30 min frågestund

Utbildningsavgift: 

 795 kr/deltagare exkl. moms.

 Anmälan

 Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

 Anteckningar

Alla Boka Doktorns utbildningar är diplomerande och efter superuserutbildningen fins det möjlighet till en slutlig certifiering. Ni får efter genomförd och godkänd utbildning möjlighet att lägga till kunskapen till ert CV.

 


Kommande tillfällen

2021-09-21 14:00 till 15:30 Webinar

0 platser kvar

2021-10-05 14:00 till 15:30 Webinar

0 platser kvar

2021-10-19 14:00 till 15:30 Webinar

0 platser kvar

2021-11-09 14:00 till 15:30 Webinar

0 platser kvar

2021-11-23 14:00 till 15:30 Webinar

0 platser kvar

2021-12-07 14:00 till 15:30 Webinar

0 platser kvar