BOKA DOKTORN / SUPERUSERUTBILDNING FÖR KLINIKER


För dig som har vill fullända dina kunskaper om Boka Doktorn och bli intern expert inom organisationen. Se kursbeskrivning för mer detaljerat innehåll.

Kursinnehåll

  Innehåll

 • Detaljerad genomgång av skadeärendehantering i Boka Doktorn på klinik-, patient- och försäkringsbolagssida.
 • Hur kan Boka Doktorn underlätta arbetet för kliniken
 • Vilken information/statistik kan jag få ut från Boka Doktorn och hur kan man nyttja den.
 • Dynamisk upphandlingshjälp
 • Automatiserade processer
 • Hanteringstider
 • Benchmark/Kontroll
 • Överblick av administrationswebb
 • Hantering av interna supportärenden
 • Hantering av kunskap forum och supportportal
 • Agera gärna aktivt för att kunna dela tankar och idéer med andra.
 • Övervakning och monitorering
 • Verktyg för felsökning
 • Kompabilitetskontroll
 • SuperUsersmöten
 • Styr- Referens- och Pilotgrupper.
 • Framtid, hur ser vården ut för oss i framtiden och hur kan vi förbereda oss.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du kunna hantera och lösa de vanligaste felen som uppstår kring hantering av skadeärenden. Kunna stå som huvudsupport för din organisation, svara på vanligt förekommande frågor och fylla på med kunskap för fördelning internt. Du kommer få möjlighet att stå i direkt kontakt med Boka Doktorns 2nd Line Support (istället för 1st Line support).

Målgrupp

För dig som är klinik/vårdleverantör och kund hos Boka Doktorn.

Förkunskaper

Genomförd grund- och fortsättningskurs eller motsvarande kunskaper.

Påbyggnad

N/A

Plats:

Göteborg

Utbildningens längd:

6 h

Utbildningsavgift:

6 495 kr/deltagare exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

Anteckningar

Alla Boka Doktorns utbildningar är diplomerande och superuserutbildningen ger er möjlighet till en slutlig certifiering. Ni får efter genomförd och godkänd utbildning möjlighet att lägga till kunskapen till ert CV.