DISTANSUTBILDNING DEMONSTRATION

Webinar Image

Demonstration av Distansutbildningar. 

Här får du möjlighet att se hur ett par typiska distansutbildningar ser ut och ställa frågor. Vi demonstrerar ett par utbildningar och beskriver hur det fungerar för användarna. Demonstrationen kan vara av antingen en CAB Plan, CABAS eller Meps distansutbildning.

Kursinnehåll

Plats: 
   Ostörd plats med egen dator med Internetuppkoppling samt headset (hörlurar + mikrofon) 
   anslutet till datorn.

Demonstrationens längd:
  
Demonstrationen omfattar cirka 1 timme.

Demonstrationens genomförande
    
Deltagarna, max 10 st., kopplar upp sig via en länk som mailas ut strax innan utbildningen. 
    Under Demon kan deltagaren se lärarens genomgång och ställa frågor.

Kostnad: 
   Demonstrationen är kostnadsfri..

Anmälan
 
  Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive tillfälle