CAB PLAN GRUNNKURS WEBINAR


CAB Plan utdanning retter seg mot deg som i dag arbeider med planlegging og administrasjon innen skadereparasjonsprosesser og som nylig har bestilt og implementert CAB Plan. CAB Plan er et bestillings-, planleggings- og kommunikasjonssystem i en og samme app. Med hjelp av CAB Plan kan man på en effektiv måte planlegge hele reparasjonsprosessen.

Målgruppe

Dere som er nye brukere av CAB Plan og arbeider som servicesjef, verkstedleder, reservedelsansvarlig, kundemottaker eller tilsvarende. Deltakere fra ulike stillinger i samme selskap gir ofte store fordeler, fordi vi jobber med skadereparasjonsprosessens ulike delprosesser og samhandling på tvers av bedriften

Mål

Målet med kurset er at deltakerne skal kunne bruke CAB Plan på en effektiv måte, for derved å dra nytte av de fordelene systemet gir.

Kursinnhold

- Grunndata
- Planlegge skadetaksering
- Bestilling og planlegging av jobber
- Stempling av jobber
- Flytskjema
- Rapporter

 Sted
    Dere sitter oppkoblet opp med egen pc og øretelefoner (med mikrofon).

 Kursets lengde
    1 dags undervisning via nett med instruktør (09:00 - 12:00)

 Gjennomføringen av kurset
    Deltagere, maks 10 personer, kobler seg opp via en link som sendes ut rett før kurset. 
    Under Webinaret så kan deltagerne se kursleders gjennomgang og stille spørsmål

    Etter endt kurs vil det bli avtalt en times oppfølging med hver deltager/verksted 2-3 uker senere 
    for en mer praktisk trening og gjennomgang.

 

 Kursavgift
    2 200 kr/deltager ekskl. moms.

 

 Avbestillingsforsikring
    Avbestillingsforsikring kan bestilles ved booking av kurset. Forsikringen dekker kun kurskostnad, 
    Kostnad 350 kr/deltaker ekskl. moms
.

 

 Påmelding
    Meld deg på kurs ved å benytte knappen «Bestill» ved hvert respektivt kurs.

 

CAB forbeholder seg retten til å kansellere kurs ved for få påmeldte.