CAB PLAN SKADEBESIKTNING - WEBINAR

Webinar Image

CAB Plan Skadebesiktning - Webinar vänder sig till dig som skall planera och boka skadebesiktningar i CAB Plan.

Målgrupp

Personal som skall arbeta med skadebesiktning.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap i CAB Plan Skadebesiktning för att kunna administrera och planera/boka.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar följande:
   - Skapa nytt ärende
   - Boka och planera
   - Hantering av SMS
   - Externa bokare
   - Noteringar
   - Bärgat
   - Skadebesiktningsschema

Plats:
   Webinar. Dator med ljud, mikrofon och Internet-uppkoppling. Använd gärna headset.

Utbildningens längd:
   2 timmars lärarledd undervisning. (08:30 - 10:30)

Utbildningsavgift:
   2 000 kr/deltagare exkl. moms

 Avbokningsavgift:
   Avbeställningsskydd kan beställas vid bokning av utbildning. Kostnad 350 kr/deltagare exkl. moms.

 Anmälan
 
  Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.


Kommande tillfällen

2022-10-05 08:30 till 10:30 Webinar

8 platser kvar

2022-12-07 08:30 till 10:30 Webinar

8 platser kvar