CAB PLAN TEKNIKER - WEBINAR

Webinar Image

CAB Plan Tekniker - Webinar vänder sig till dig som skall stämpla tid för påbörjat och utfört arbete i CAB Plan.

Målgrupp

Tekniker som utför arbetsmoment i verkstaden.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap i hur stämpling genomföres i CAB.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar följande:
   - Starta, pausa, klarmarkera jobbmoment
   - Flödesvisning
   - Aktivitet
   - Stämpla på annans jobbmoment
   - Checklista
   - App

Plats:
   Webinar. Dator med ljud, mikrofon och Internet-uppkoppling. Använd gärna headset.

Utbildningens längd:
   1 timmas lärarledd undervisning. (14:00 - 15:00)

Utbildningsavgift:
   1 000 kr/deltagare exkl. moms

 Avbokningsavgift:
   Avbeställningsskydd kan beställas vid bokning av utbildning. Kostnad 350 kr/deltagare exkl. moms.

 Anmälan
 
  Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.


Kommande tillfällen

2022-12-07 14:00 till 15:00 Webinar

8 platser kvar