CAB PLAN GRUNDDATA FÖRDJUPNING - WEBINAR

Webinar Image

CAB Plan Grunddata fördjupning - Webinar vänder sig till dig som vill fördjupa dig i inställningarna som finns under Grunddata i CAB Plan och kunna hantera administrationen av CAB Plan.

Målgrupp

Personal som skall arbeta med att administrera CAB Plan.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en fördjupad kunskap i Grunddata för att kunna administrera CAB Plan enklare.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar följande:
   - Organisationsinställningar
   - Bokningsschema
   - Resurser och arbetstidsschema
   - Skapa aktiviteter
   - Depåer och avdelningar, fördjupning
   - Checklista, fördjupning

Plats:
   Webinar. Dator med ljud, mikrofon och Internet-uppkoppling. Använd gärna headset.

Utbildningens längd:
   4 timmars lärarledd undervisning med avbrott för fika. (08:00 - 12:00)

Utbildningsavgift:
   2 500 kr/deltagare exkl. moms

 Avbokningsavgift:
   Avbeställningsskydd kan beställas vid bokning av utbildning. Kostnad 350 kr/deltagare exkl. moms.

 Anmälan
 
  Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.