CAB PLAN BOKA/PLANERA FÖRDJUPNING - WEBINAR

Webinar Image

CAB Plan Boka/Planera fördjupning - Webinar vänder sig till dig som vill fördjupa dig i bokning och planering i CAB Plan.

Målgrupp

Personal som skall arbeta med att bokning och planering i CAB Plan.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en fördjupad kunskap i bokning och planering.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar följande:
   - Överbokning.
   - Fördelning av arbetsmoment.
   - Akut frånvaro.
   - Övriga boknings och planeringssituationer.

Plats:
   Webinar. Dator med ljud, mikrofon och Internet-uppkoppling. Använd gärna headset.

Utbildningens längd:
   3 timmars lärarledd undervisning med avbrott för fika. (08:30 - 11:30)

Utbildningsavgift:
   2 200 kr/deltagare exkl. moms

 Avbokningsavgift:
   Avbeställningsskydd kan beställas vid bokning av utbildning. Kostnad 350 kr/deltagare exkl. moms.

 Anmälan
 
  Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.


Kommande tillfällen

2022-10-20 08:30 till 11:30 Webinar

4 platser kvar