CAB PLAN STATISTIK - WEBINAR

Webinar Image

CAB Plan Statistik - Webinar vänder sig till dig som skall granska och analysera rapporter i CAB Plan.

Utbildningen genomförs på förfrågan, kontakta utbildning@cab.se för mer information.

Målgrupp

Personal som skall arbeta med uppföljning och analys av CAB Plan.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap i CABAS/CAB Plans rapportdel för att kunna följa upp och analysera arbetet i CAB plan.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar följande:
   - CABAS Rapporter
   - CAB Plan rapporter

Plats:
   Webinar. Dator med ljud, mikrofon och Internet-uppkoppling. Använd gärna headset.

Utbildningens längd:
   2 timmars lärarledd undervisning. (08:30 - 10:30)

Utbildningsavgift:
   2 000 kr/deltagare exkl. moms

 Avbokningsavgift:
   Avbeställningsskydd kan beställas vid bokning av utbildning. Kostnad 350 kr/deltagare exkl. moms.

 Anmälan
 
  Utbildningen genomförs på förfrågan, är du intresserad så maila till utbildning@cab.se.