CAB PLAN IMPLEMENTERING - WEBINAR

Webinar Image

CAB Plan Implementation - Webinar vänder sig till verkstäder som skall starta upp eller starta om CAB Plan. Implementationen innehåller ett paket av Webinar-utbildningar för personalen i verkstaden.

Utbildningen genomförs på förfrågan, kontakta utbildning@cab.se för mer information.

Målgrupp

All personal som skall arbeta med CAB Plan.

Mål

Målet med utbildningen är att verkstaden skall kunna börja arbeta med CAB Plan för bokning/planering/stämpling av sina fordonsskador fullt ut.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar följande:
   - Genomgång av befintlig installation.
   - Utbildning av administratör.
   - Inventering av utbildningsbehov för övrig personal.
   - Genomförande av personalutbildning. Inkluderade utbildningar är CAB Plan grundutbildning - Webinar,
   CAB Plan Tekniker - Webinar och CAB Plan Skadebesiktning - Webinar.
   - Uppföljning av anpassningar.

Plats:
   Webinar. Dator med ljud, mikrofon och Internet-uppkoppling. Använd gärna headset.

Utbildningens längd:
   Omfattning efter behov,

Utbildningsavgift:
   15 500 kr exkl. moms, inkluderar utbildning för max 3 personer per utbildning.

 Anmälan
 
  Utbildningen genomförs på förfrågan, är du intresserad så maila till utbildning@cab.se.