CABAS REPETITION WEBINAR

Webinar Image

CABAS Repetition Webinar i plåtskadekalkylering är en utbildning för användare av CABAS/CABAS Light, för kalkylering av skadereparationer (plåt, lack och plast). Utbildningen är avsedd för er som använt CABAS i ett antal år och/eller tidigare genomgått CABAS Grundutbildning och behöver en uppfräschning av kunskaperna.

Utbildningen genomförs som ett Webinar över Internet och är uppdelad i två tillfällen. Mellan tillfällena får deltagarna övningsuppgifter att göra på egen hand.

Målgrupp

Ni som idag arbetar med kalkylering av skadereparationer inom plåt, lack och plast.

Mål

Efter genomförd utbildning har ni uppdaterat era kunskaper i kalkylering samt användarinstruktioner.

Kursinnehåll

-  Användarinstruktioner i CABAS: Vi går igenom samtliga användarinstruktioner, vilka beskriver bakgrund och metodik för att använda våra tider.

-  Kalkylering i CABAS: Vi går igenom funktioner och tillvägagångssätt för att få grepp om möjligheterna i systemet och för att kunna kalkylera på korrekt sätt samt kommunikation med försäkringsbolag och fotohantering.

- Övningar: Deltagaren får mellan tillfällena övningar att göra "hemma" i sitt eget CABAS-system.

Plats:

Webinar, lärarledd utbildning över Internet. Dator med ljud, mikrofon och Internet-uppkoppling. Använd gärna headset.
 

Utbildnings längd:

2 halvdagar med lärarledda tillfällen. (08:30 - 11:30).
Klicka på "Schema" i bokningsrutan så ser du de exakta datumen för utbildningen. 

Utbildningsavgift:

4 100 kr/deltagare exkl. moms. Från och med 2021-01-01 är utbildningsavgiften 4 500 kr/deltagare exkl. moms.

Avbokningsavgift:

350 kr/deltagare exkl. moms

 Anmälan

Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle