MEPS GRUNDKURS DEL 2, KALKYLERING WEBINAR


Del 2 i MEPS Grundutbildning - 3 timmar Online.
En kurs för dig som vill lära dig hur man gör en MEPS-kalkyl från grunden. Kursen riktar sig till huvudentreprenörer och beställare. 
Vi fokuserar i övningarna på Branscherna BYGG, RIVNING, GOLV och PLATTSÄTTNING.

För de som önskar fördjupa sig i branscherna EL, RÖR, MÅLERI, finns det kompletterande kurser.

Målgrupp

Användare som arbetar med MEPS-kalkylering – entreprenörer, försäkringsbolag och fastighetsbolag.

Vi fokuserar i övningarna på Branscherna BYGG, GOLV och PLATTSÄTTNING.

För de som önskar fördjupa sig i branscherna EL, RÖR, MÅLERI, finns det kompletterande kurser.

Mål

Efter genomförd utbildning ska du kunna arbeta med kalkylering i Meps. Du ska också känna dig trygg med Meps kalkyleringsfunktion och fått svar på dina frågor om kalkylering

Kursinnehåll

- Funktioner i Meps kalkylering
- Meps Regler och riktlinjer
- Hur du hittar rätt Mepskoder
- Mepskoder, avtalade koder och Egna koder
- Fördelning av kostnader i kalkylen
- Beslut och granskning av kalkyler
- Kalkylering av sakvaror, etablering, demontering och återmontering
- Kalkylering bransch BYGG rivning och nymontering
- Kalkylering Plattsättning.

 Förkunskaper
   
Meps Grundutbildning del 1 eller motsvarande praktisk erfarenhet samt grundläggande
datakunskap/Windows standard.

 Plats
   
Ostörd plats med egen dator med Internetuppkoppling samt headset (hörlurar + mikrofon) anslutet till
   datorn.

 Utbildningens längd
Webinar ca 3 timmar. 

 Utbildningens genomförande
Deltagarna kopplar upp sig via en länk som mailas ut strax innan utbildningen. Under
Webinaret så kan deltagaren se lärarens genomgång och ställa frågor.

 Utbildningsavgift
2 200 kr/deltagare exkl. moms.

 Avbeställningsskydd
   
Kostnad för avbeställningsskydd 350 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.

 Anmälan
   Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

 Utbildningsdatum
   Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran.
   Finns inget/inga datum angivna så maila till utbildning@cab.se och anmäl intresse så bokar vi ett
   utbildningstillfälle till er.


Kommande tillfällen

2022-06-08 09:00 till 12:00 Webinar

8 platser kvar