MEPS GRUNDKURS DEL 2, KALKYLERING WEBINAR

Denna kurs utgör del 2 i MEPS grundutbildning Online. Kursen fokuserar på kalkylering i MEPS och riktar sig till dig som kalkylerar eller granskar kalkyler för branscherna BYGG, RIVNING, GOLV och PLATTSÄTTNING.

För de som önskar Ytterligare fördjupning i branscherna EL, RÖR, MÅLERI, finns det kompletterande kurser.

Målgrupp

Användare som arbetar med MEPS-kalkylering – entreprenörer, försäkringsbolag och fastighetsbolag.
Vi fokuserar i övningarna på Branscherna BYGG, GOLV och PLATTSÄTTNING.
För de som önskar fördjupa sig i branscherna EL, RÖR, MÅLERI, finns det kompletterande kurser.

Mål

Efter genomförd utbildning ska du kunna arbeta med kalkylering i Meps. Du ska också känna dig trygg med Meps kalkyleringsfunktion och fått svar på dina frågor om kalkylering

Kursinnehåll

  • MEPS Regler och riktlinjer
  • MEPS-koder, Avtalade koder och Egna koder
  • Fördelning av kostnader i kalkylen
  • Kalkylering av sakvaror, etablering, demontering och återmontering
  • Kalkylering bransch BYGG och RIVNING 
  • PLATTSÄTTNING och GOLV

Förkunskaper

Meps Grundutbildning del 1 Webinar eller motsvarande praktisk erfarenhet.

Plats

Webinar - Ostörd plats med egen dator med Internetuppkoppling samt headset (hörlurar + mikrofon) anslutet till datorn.

Utbildningens längd

3 timmar.

Utbildningens genomförande

Deltagarna kopplar upp sig via en länk som mailas ut strax innan utbildningen. Under Webinaret så kan deltagaren se lärarens genomgång och ställa frågor.

Utbildningsavgift

2 200 kr/deltagare exkl. moms.

Avbeställningsskydd

Kostnad för avbeställningsskydd 350 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.

Anmälan

Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

Utbildningsdatum

Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran. Finns inget/inga datum angivna så maila till utbildning@meps.se och anmäl intresse så bokar vi ett utbildningstillfälle till er.


Kommande tillfällen

2022-12-14 09:00 till 12:00 Webinar

7 platser kvar

2023-01-26 09:00 till 12:00 Webinar

10 platser kvar