HANTERING - GASDRIVNA FORDON WEBINAR

Hantering av fordon drivna med fordonsgas CNG/Metan. Utbildningen genomförs som ett Webinar, utbildning över internet.

Utbildningen är baserad på BilSwedens branschpraxis för hantering av gasdrivna fordon som beskrivs i handboken ”Hantering av fordon drivna med fordonsgas CNG/Metan”.

Målgrupp

Utbildningen inriktar sig mot de som driver verksamheter där fordon drivna med fordonsgas används, förvaras, hanteras eller repareras.

Mål

Efter genomförd utbildning skall deltagaren känna till vilka krav som ställs på verkstaden vid hantering av gasbilar.

Kursinnehåll

- Gasens komposition och egenskaper
- Komponenter i och funktionen på fordonets gassystem
- Lagstiftning och praxis för hantering av gaser
- Krav på säkerhet
- Krav på utbildning
- Krav på lokal och företagets ansvar.

Dessutom får du tips och råd om rutiner och dokumentation för hantering av gasfordon.
Minsta antalet deltagare är 3 anmälda för genomförande av utbildningen.

 Plats
   Ostörd plats med egen dator med internetuppkoppling samt headset (hörlurar + mikrofon) anslutet
   till datorn.

 Utbildningens längd
   
1 dag lärarledd undervisning via Internet. 09:00 - 16:00

 Utbildningsavgift
   
3 000 kr/deltagare exkl. moms.

 Avbokningsavgift
   Kostnad för avbeställningsskydd 350 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.

 Anmälan
   Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

 Utbildningsdatum
   Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran.
   Finns inget/inga datum angivna så maila till utbildning@cab.se och anmäl intresse så bokar vi ett
   utbildningstillfälle till er.


Kommande tillfällen

2022-02-23 09:00 till 16:00 Webinar

8 platser kvar

2022-04-13 09:00 till 16:00 Webinar

8 platser kvar