HANTERING - ELDRIVNA FORDON WEBINAR

Hantering av el och hybrid med fordon med högvoltssystem. Utbildningen genomförs som ett Webinar, utbildning över internet.

Utbildningen är baserad på BilSwedens branschpraxis för hantering av el och hybrid fordon som beskrivs i handboken ”Säker hantering av fordon med högvoltssystem”.

Målgrupp

Utbildningen inriktar sig mot de som driver verksamheter där El och hybrid fordon används, förvaras, hanteras eller repareras.

Mål

Efter genomförd utbildning skall deltagaren känna till vilka krav som ställs på verkstaden vid hantering av el- och hybridbilar.

Kursinnehåll

- El och hybridbils konstruktion och egenskaper
- komponenter i och funktionen på fordonets högspänningssystem
- lagstiftning och praxis för hantering av el och hybrid fordon
- krav på säkerhet
- krav på utbildning
- krav på lokal och företagets ansvar.

Dessutom får du tips och råd om rutiner och dokumentation för hantering av fordon med högvoltssystem.
Minsta antalet deltagare är 3 anmälda för genomförande av utbildningen.

 Plats
   
Ostörd plats med egen dator med internetuppkoppling och headset (hörlurar + mikrofon) anslutet
   till datorn.

 Utbildningens längd
   
1 dag lärarledd undervisning. 09:00 - 16:00

 Utbildningsavgift
   
3 000 kr/deltagare exkl. moms

 Avbokningsavgift
   Kostnad för avbeställningsskydd 350 kr/deltagare exkl. moms. Kan beställas vid bokning av utbildning.

 Anmälan
   Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

 Utbildningsdatum
   
Utbildningen genomförs både vid fasta schemalagda tillfällen samt på begäran.
   Finns inget/inga datum angivna så maila till
utbildning@cab.se och anmäl intresse så bokar vi ett
   utbildningstillfälle till er.


Kommande tillfällen

2022-02-22 09:00 till 16:00 Webinar

6 platser kvar

2022-04-12 09:00 till 16:00 Webinar

8 platser kvar