<- Tillbaka

Förflyttningskunskap enligt Durewallmetoden för sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Kursinnehåll

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjukgymnast eller arbetsterapeut och som vill utöka eller fördjupa dina kunskaper inom förflyttningsteknik.

Målet är att du skall få fördjupade kunskaper om förflyttningsteknik och stärka

dig i din roll som handledare. Att du skall få ökad kunskap kring vilka faktorer

som påverkar en förflyttning och därmed få en ökad säkerhet i arbetet kring förflyttningar.

Utbildningen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och uppfyller lagens krav kring förflyttningsutbildningar.

 

Kursinnehåll

Omfattning: 3 dgr

Mål med utbildningen är att du skall få fördjupade kunskaper om förflyttningsteknik. Utbildningen har en viss inriktning mot handledning.

Arbetssättet tillvaratar både personalens behov av en skonsam arbetsmetodik och vårdtagarens möjligheter att vara delaktig. Det ger en skonsam och trygg vård som även är funktionsbevarande. Vi lägger också stor vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig vårdsituation för alla parter.

Innehåll :

Kort bakgrund och historik

Arbetsföreskrifter, AFS 1998:1, AFS 2001:1; AFS 2003:1

Naturligt rörelsemönster

Durewallmetoden – ett funktionsbevarande arbetssätt

Riskbedömningar

Basprogrammet

Principinlärning

Handkunskap

Arbets- och skyddsställningar

Rörelsemetodik

Kroppshanteringsmetodik

Hjälpmedelsmetodik

Bedömningsteknik

Durewallmetodens teknikprogram

Vändningar i säng

Högre i säng

Från liggande till sittande

Hjälp i och ur säng

Från sittande till stående

Från rullstol till toalett och åter

Förflyttning mellan olika plan t ex från säng till säng/brits

Flytta bak i stol /flytta fram i stol (rullstol)

Från golv till madrass

Hjälp till självhjälp och medverkan

Skydda fallande

Ergonomiska problemlösningar från egna arbetsplatsen

Variationsinlärning

Med aktiv patient

Med passiv patient

Ensam hjälpare

Två eller flera hjälpare

Manuellt

Med hjälpmedel

Kombinationer


Kommande tillfällen

2022-04-06 09:00 till 2022-04-08 16:00 Stockholm